Icon, arrow rightIcon, close pushmenu movingoIcon, faq-bubble movingo whiteIcon, pdf movingoticket-movingo-blue3Icon, ticket movingo blueIcon, time movingo blue
Hoppa till huvudinnehåll

Information om Coronaviruset

A clock A clock mar 23, 2020

Mälardalstrafik följer noga utvecklingen och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.

Covid-19 pandemins påverkan på trafiken – återgång till ordinarie trafik den 17 augusti

De senaste månaderna har tågtrafiken och resandet påverkats av den pågående pandemin vilket inneburit att trafikutbudet för regionaltågen har haft vissa reduceringar under våren och sommaren. Från och med den 17 augusti körs samtliga regionaltågslinjer i Mälardalen enligt ordinarie trafikutbud.

Du kan hålla dig informerad om vad som gäller för just ditt tåg här

Res inte om du känner dig sjuk och har minsta symptom. Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd till dina medresenärer på perronger och ombord på tåget. Därför ber vi dig att respektera de markeringar som finns uppsatta ombord, undvika köbildning till toaletterna och att inte röra dig i tåget mer än nödvändigt.

SJ har även lagt ut generell information samt rekommendationer här

Beläggning på regionaltågen

Liksom i lokaltrafiken så går det inte att boka en specifik sittplats på regionaltågen därför är det svårt att veta hur det ser ut med beläggningen från dag till dag. Vi vill att du som resenär ska vara medveten om att det kan innebära trängsel då vi inte kan garantera sittplats åt alla. Vi ber dig därför att undvika att resa regionalt i rusningstid om du har möjlighet och istället välja en tidigare eller senare avgång.
Se på vilka regionaltåg det vanligtvis reser många

Återköp av Movingo periodbiljett

Tågtrafiken har anpassats med hänvisning till ovan men vår ambition är att det ska göras på ett sådant sätt att förändringarna inte är av väsentlig betydelse för våra resenärer. Att arbetspendlingen fungerar är prioriterat.

Ordinarie regler för återköp av Movingo periodbiljett gäller. 

För information om regler för enkelbiljetter hänvisar vi till sj.se

Generella råd från myndigheterna

 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar om du behöver snyta dig.  
 • Råd till dig som resenär
 • •    Håll avstånd 
  •    Undvik att resa i rusningstid 
  •    Du som tillhör riskgrupp - undvik att resa kollektivt överhuvudtaget