Information om Coronaviruset

A clock A clock mar 23, 2020

Mälardalstrafik följer noga utvecklingen och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.

Viss reducering av tågtrafik

Till följd av Coronaviruset har tågtrafiken på våra Mälartågs linjer reducerats något. Du kan hålla dig informerad om vad som gäller för just ditt tåg här

SJ har även lagt ut generell information samt rekommendationer här

Återköp av Movingo periodbiljett

Tågtrafiken reduceras nu med hänvisning till ovan men vår ambition är att det ska göras på ett sådant sätt att förändringarna inte är av väsentlig betydelse för våra resenärer. Att arbetspendlingen fungerar är prioriterat.

Ordinarie regler för återköp av Movingo periodbiljett gäller. 

För information om regler för enkelbiljetter hänvisar vi till sj.se

Generella råd från myndigheterna

 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar om du behöver snyta dig.  
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
 • Råd till dig som resenär
  •    Håll avstånd 
  •    Undvik att resa i rusningstid 
  •    Du som tillhör riskgrupp - undvik att resa kollektivt överhuvudtaget