Icon, arrow rightIcon, close pushmenu movingoIcon, faq-bubble movingo whiteIcon, pdf movingoticket-movingo-blue3Icon, ticket movingo blueIcon, time movingo blue
Hoppa till huvudinnehåll

Information om Coronaviruset

A clock A clock mar 23, 2020

Mälardalstrafik följer noga utvecklingen och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.

Covid-19 pandemins påverkan på trafiken – återgång till ordinarie trafik planeras tågtrafik

Mälardalstrafik följer noga utvecklingen och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.

De senaste månaderna har trafiken och resandet påverkats av den pågående pandemin. Trafikutbudet för regionaltågen har haft vissa reduceringar under våren och nu planeras för en återgång till ordinarie trafikutbud i olika steg.

Under sommaren sker vanligtvis trafikreduceringar med hänsyn till semester och andra resmönster än under övriga året. Detta år görs anpassningar även med hänsyn till pandemin.

Från det 17 augusti planeras samtliga regionaltågslinjer i Mälardalen att vara tillbaka på ordinarie trafikutbud.

Du kan hålla dig informerad om vad som gäller för just ditt tåg här

Res inte om du känner dig sjuk och har minsta symptom. Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd till dina medresenärer på perronger och ombord på tåget. Därför ber vi dig att respektera de markeringar som finns uppsatta ombord, undvika köbildning till toaletterna och att inte röra dig i tåget mer än nödvändigt.

SJ har även lagt ut generell information samt rekommendationer här

Återköp av Movingo periodbiljett

Tågtrafiken har anpassats med hänvisning till ovan men vår ambition är att det ska göras på ett sådant sätt att förändringarna inte är av väsentlig betydelse för våra resenärer. Att arbetspendlingen fungerar är prioriterat.

Ordinarie regler för återköp av Movingo periodbiljett gäller. 

För information om regler för enkelbiljetter hänvisar vi till sj.se

Generella råd från myndigheterna

 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar om du behöver snyta dig.  
 • Råd till dig som resenär
 • •    Håll avstånd 
  •    Undvik att resa i rusningstid 
  •    Du som tillhör riskgrupp - undvik att resa kollektivt överhuvudtaget