Icon, arrow rightIcon, close pushmenu movingoIcon, faq-bubble movingo whiteIcon, pdf movingoticket-movingo-blue3Icon, ticket movingo blueIcon, time movingo blue
Hoppa till huvudinnehåll

Antalet resenärer ombord begränsas

A clock A clock feb 12, 2021

Mellan söndagen 14 februari och måndagen 31 maj har regeringen beslutat att endast hälften av sittplatserna ombord på tåg som kör längre än 15 mil får vara bokningsbara.

På flera av regionaltågen i Mälardalen, där Movingo gäller, som kör längre än 15 mil går det inte att boka plats. I tidtabellen på sj.se och i SJs app är alla regionaltågsavgångar i rusningstid markerade med gult, så du kan planera din resa, bidra till att trängsel inte uppstår ombord och att beläggningen inte överskrider 50 procent på tåget. 

På regionaltåg med Movingogiltighet som har bokningsbara platser, exempelvis SJ Intercity, kan det finnas avgångar med fler resenärer ombord, eftersom resor köpta före den 14 februari inte påverkas.

Regeringsbeslutet är en åtgärd med stöd av den nya pandemilagen för att förhindra smittspridning av covid-19. Mer information kommer att läggas ut löpande om hur beslutet påverkar regionaltågen där du kan kan resa utan platsbokning.