Icon, arrow rightIcon, close pushmenu movingoIcon, faq-bubble movingo whiteIcon, pdf movingoticket-movingo-blue3Icon, ticket movingo blueIcon, time movingo blue
Hoppa till huvudinnehåll

Antalet resenärer ombord begränsas

A clock A clock feb 12, 2021

I dagsläget får endast hälften av sittplatserna ombord på tåg som kör längre än 15 mil vara bokningsbara till och med den 14 augusti.

På flera av regionaltågen i Mälardalen, där Movingo gäller, som kör längre än 15 mil går det inte att boka plats. I tidtabellen på sj.se och i SJs app är alla regionaltågsavgångar i rusningstid markerade med gult, så du kan planera din resa, bidra till att trängsel inte uppstår ombord och att beläggningen inte överskrider 50 procent på tåget. 

På regionaltåg med Movingogiltighet som har bokningsbara platser, exempelvis SJ Intercity, kan det finnas avgångar med fler resenärer ombord, eftersom resor köpta före den 14 februari inte påverkas.

Regeringsbeslutet är en åtgärd med stöd av den nya pandemilagen för att förhindra smittspridning av covid-19.

I regeringens plan för avveckling av restriktioner till följd av pandemin beräknas begränsningarna i den långväga kollektivtrafiken att kunna tas bort den 15 juli (steg 3), men det förutsätter låg smittspridning och att belastningen på sjukvården fortsätter att minska. Vi återkommer med uppdaterad information.

Mer information angående coronaviruset hittar du här.

Uppdaterad 31 maj 2021.