Icon, arrow rightIcon, close pushmenu movingoIcon, faq-bubble movingo whiteIcon, pdf movingoticket-movingo-blue3Icon, ticket movingo blueIcon, time movingo blue
Hoppa till huvudinnehåll

Movingo-kartan - Här kan du resa med Movingo

Kartan visar längs vilka tåglinjer och i vilken lokaltrafik du kan resa med Movingo i Mälardalen.

Movingo-kartan

Ladda ner Movingokartan

Movingo är giltig på Mälartåg, SJs avgångar med Movingo-giltighet och på Tåg i Bergslagen inom Västmanlands-, Örebro-och Östergötlands län, se blå linjesträckning. Du väljer mellan vilka två regionaltågsstationer du vill resa och då ingår all lokaltrafik i de län du reser mellan och genom.

Movingo med giltighet för sträckan Vagnhärad–Stockholm gäller både för SJs tåg på sträckan och på Trosabussen som går mellan Trosa och Liljeholmen, se röd linjesträckning

Reser du riktigt långt kan du välja Movingo Alla sträckor. Då får du tillgång till alla Mälartåg och SJs avgångar med Movingo-giltighet, Tåg i Bergslagen inom Västmanlands-, Örebro-och Östergötlands län, Trosabussen samt all lokaltrafik i hela Mälardalen. På SJ InterCity tåg kan du enbart resa med Movingo Alla sträckor, se grönstreckad linje. Har du Movingo Alla sträckor som SJ app-biljett (OBS! Gäller inte Movingo Alla sträckor köpt i Movingo-appen) kan du även boka plats på SJ InterCity tåg utan kostnad.

Movingo pendlarbiljett kan du köpa här, i Movingo-appen eller i SJs app, på sj.se eller i SJs biljettautomater.