Människor som stiger av och på ett tåg

Det här är Movingo

Människor bor, arbetar och rör sig allt mer inom Mälardalsregionen och miljardbelopp investeras i mer trafik, nya spår och nya tåg. För att göra det möjligt för fler människor att pendla och nyttja denna satsning infördes den 1 oktober 2017 en ny pendlarbiljett under namnet Movingo.

Målet är att förenkla och få fler människor att resa tillsammans. Med Movingo blir det enklare att resa kollektivt, hela vägen från hemmet till jobbet.

Movingo gäller på SJs tågavgångar med Movingo-giltighet, TrosaBussen samt i all lokaltrafik i Mälardalen som bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken.

Det är därför möjligt för dig att ta buss eller tunnelbana till och från regionaltåget utan krav på tilläggsbiljett, eller att växelvis resa med exempelvis SJs regionaltåg och SLs pendeltåg på samma sträcka. Självklart kan Movingo nyttjas även för resor i lokaltrafiken hemmavid, exempelvis för att ta bussen till gymmet eller till vännerna.

Movingo gäller i regionaltågstrafiken för Mälarbanan, Nyköpingsbanan, Sörmlandspilen, Svealandsbanan, UVEN (Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala), Stockholm-Uppsala samt TrosaBussen.

Kontakta kundservice Arrow pointing right Arrow pointing right

Mälardalstrafik MÄLAB AB
c/o Trafikförvaltningen
Lindhagensgatan 100
105 73 Stockholm

Gilla Movingo på Facebook