Icon, arrow rightIcon, close pushmenu movingoIcon, faq-bubble movingo whiteIcon, pdf movingoticket-movingo-blue3Icon, ticket movingo blueIcon, time movingo blue
Hoppa till huvudinnehåll

Begränsningar i Movingos giltighet

Giltighet för länsperiodkort

Inom Sörmlands-, Västmanlands- och Örebros län samt Kolmården–Norrköping gäller respektive lokaltrafiks pendlarkort. Movingo säljs därför inte på dessa sträckor.

Movingo gäller inte som ”länskort” på regionaltåg

I Sörmlands-, Västmanlands- och Örebros län gäller respektive lokaltrafiks länskort inte bara i den egna lokaltrafiken utan också på viss tågtrafik som bedrivs av andra aktörer. Movingo kan inte nyttjas som ”länskort” i denna tågtrafik. Detta innebär att Movingo inte gäller på Tågab, Västtrafik eller Värmlandstrafik.

Movingo gäller inte på alla SJ-tåg

Movingo gäller på det som i dagligt tal kallas ”regionaltåg” och det innebär att Movingo inte gäller på X2000, SJs övriga snabbtåg eller nattåg.

Exakt vilka avgångar som Movingo gäller på finns på sj.se. Med Movingo kan du resa på Mälarbanan, Nyköpingsbanan, Sörmlandspilen, Svealandsbanan, UVEN (Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala), Stockholm-Uppsala, Trosabussen och Tåg i Bergslagen inom Västmanlands-­, Örebro-­ och Östergötlands län. På SJs Intercity tåg kan du enbart resa med Movingo Alla sträckor.