Icon, arrow rightIcon, close pushmenu movingoIcon, faq-bubble movingo whiteIcon, pdf movingoticket-movingo-blue3Icon, ticket movingo blueIcon, time movingo blue
Hoppa till huvudinnehåll

Begränsningar i Movingos giltighet

Giltighet för länsperiodkort

Inom Sörmlands-, Västmanlands- och Örebros län samt Kolmården–Norrköping gäller respektive lokaltrafiks pendlarkort. Movingo säljs därför inte på dessa sträckor.

Movingo gäller inte som ”länskort” på regionaltåg

I Sörmlands-, Västmanlands- och Örebros län gäller respektive lokaltrafiks länskort inte bara i den egna lokaltrafiken utan också på viss tågtrafik som bedrivs av andra aktörer. Movingo kan inte nyttjas som ”länskort” i denna tågtrafik. Detta innebär att Movingo inte gäller på Tågab, Västtrafik eller Värmlandstrafik.

Movingo gäller inte på alla SJ-tåg

Movingo gäller på det som i dagligt tal kallas ”regionaltåg” och det innebär att Movingo inte gäller på X2000, SJs övriga snabbtåg eller nattåg.

Exakt vilka SJ-avgångar som Movingo gäller på finns på sj.se. Med Movingo kan du resa på Mälarbanan, Nyköpingsbanan, Sörmlandspilen, Svealandsbanan, UVEN (Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala), Stockholm-Uppsala, Trosabussen och Tåg i Bergslagen inom Västmanlands-­, Örebro-­ och Östergötlands län. På SJs Intercity tåg kan du enbart resa med Movingo Alla sträckor.