Begränsningar i Movingos giltighet

Giltighet för länsperiodkort

Inom Sörmland, Västmanland och Örebro län samt Kolmården–Norrköping gäller fortsatt respektive lokaltrafiks pendlarkort att gälla. Movingo kommer därför inte att säljas på dessa sträckor.

Movingo gäller inte som ”länskort” på regionaltåg

I Sörmland, Västmanland och Örebro län gäller respektive lokaltrafiks länskort inte bara i den egna lokaltrafiken utan också på viss tågtrafik som bedrivs av andra aktörer. Movingo kan inte nyttjas som ”länskort” i denna tågtrafik. Detta innebär att Movingo inte gäller på Tågab, Västtrafik eller Värmlandstrafik.

Movingo gäller inte på alla SJ-tåg

Movingo gäller på det som i dagligt tal kallas ”regionaltåg” och precis som tidigare SJ Regional/TiM-biljetter gäller inte Movingo på X2000 eller SJs övriga snabbtåg. Movingo gäller heller inte på InterCity-tåg eller nattåg.

Exakt vilka SJ-avgångar som Movingo gäller på finns på sj.se. Med Movingo kan du resa på Mälarbanan, Nyköpingsbanan, Sörmlandspilen, Svealandsbanan, UVEN (Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala), Stockholm-Uppsala, TrosaBussen och Tåg i Bergslagen inom Västmanlands-­, Örebro-­ och Östergötlands län.

Kontakta kundservice Arrow pointing right Arrow pointing right

Mälardalstrafik MÄLAB AB
c/o Trafikförvaltningen
Lindhagensgatan 100
105 73 Stockholm

Gilla Movingo på Facebook